Home

Toezicht Rapportages DNB

Pensioenfondsen - DN

Trustkantoren - DN

 1. or klientų aptarnavimo centro darbo laikas: Privatiems: I-V 8:00-20:00; VI 9:00-16:00; Verslui: I-V 8:00 - 18:0
 2. der praten met instellingen. Het reguliere toezicht wordt meer gebaseerd op data,
 3. efficiënter te maken. In dat kader wijst DNB op het belang van adequate informatieverstrekking en rapportages door de sector voor haar datagedreven toezicht. De Implementatiewet brengt geen wijzigingen met zich mee voor de taakverdeling tussen de AFM en DNB - de AFM blijft de primaire toezichthouder waar he
 4. Open Book on Supervision Besides current news releases, you will find below all the information you need if your institution is subject to our supervision. From licence applications and supervisory reports to information about our supervision of financial crime prevention. Make your selection based on your supervision phase or sector
 5. istratie op fouten, zodat u zeker kunt zijn dat uw rapportages aan de toezichthouder foutloos zijn. Rekenregels schrijven is niet eenvoudig. Zo zijn er talloze uitzonderingsregels

Roundtable DNB iForum, 22 maart 2021. Maandag 22 maart 2021, 14.00 -15.30 uur (check-in: 13.50 uur) Eindverantwoordelijken (CEO's, en directieleden van schade- en leven/inkomensverzekeraars), functionarissen die binnen verzekeraars verantwoordelijk zijn voor het DNB toezicht op strategische en beleidsniveau, medewerkers die een liasonfunctie. Toezicht DNB: werk aan de winkel voor risk management en internal audit. 4 december 2020. DNB is de laatste jaren aan het versnellen als het gaat om het verdiepen en specifiek maken van het toezicht. Een aantal recente publicaties van DNB laat zien hoe dat toezicht er in de toekomst uitziet. Zo ook de recent verschenen DNB publicatie Visie.

Beheersing uitbesteding in de pensioensector - Compact

AFM en DNB are consulting on the Regulation on Sound Remuneration Policies. The Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) and the Dutch Central Bank (DNB) are consulting on the Regulation on Sound Remuneration Policies (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 - Rbb 2021). The new regulation by the AFM and DNB replaces DNB's Rbb 2017 Ook kan DNB zelfstandig in overleg treden met een onder DNB-toezicht staande financiële onderneming over vragen rondom rapportages, onder meer voor OTC-derivaten. Als u derivatencontracten gaat afsluiten, moet u: besluiten of u zelf gaat rapporteren of dit gaat uitbesteden; voor de rapportages die u zelf uitvoert een Trade Repository kieze DNB is daarin verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht, ook als het gaat om ondernemingen waarvoor de AFM de vergunningverlenende toezichtautoriteit is, en de AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht, ook als het gaat om verzekeraars. Voor verzekeraars blijft DNB de vergunningverlenende toezichtautoriteit Prudentieel toezicht. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft tot taak prudentieel en integriteitstoezicht uit te oefenen op kredietinstellingen in Caribisch Nederland (CN) op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES). Prudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de.

Nieuwsoverzicht - DN

Voor u ligt de brochure Thema's DNB toezicht 2013, bedoeld om de onder toezicht staande instellingen te laten weten waar DNB dit jaar in haar toezicht extra aandacht aan schenkt. We willen u daarbij in kort bestek zo goed mogelijk informeren over wat u van ons als toezicht­ houder kunt verwachten en wat wij van u verwachten De Nederlandsche Bank treedt in 2014 strenger op als rapportages van banken niet goed genoeg zijn. 'Beter toezicht door betere rapportages' is een gemeenschappelijk belang van DNB en banken, aldus de brochure Thema's DNB toezicht 2014. Bij ernstige overtredingen zal DNB in 2014 boetes en lasten onder dwangsom opleggen dnb rapportages kunt u bijlages toevoegen. dit toevoegen van bijlages dient u op de volgende wijze te doen 19-06-2012 toevoegen bijlages in e-line dnb rapportages vanaf 1 januari 2012 komt na het insturen van een instellingen. ook staat de ing onder het toezicht van de nederlandse mededingingsautoriteit. neem toezicht dnb (www.dnb.nl), de. Onze rapportages zijn daardoor foutloos, zeer overzichtelijk én ISAE 3402 type II gecertificeerd. Wij bieden aan om langs te komen voor educatie-/informatiesessies over deze rapportages en over beleggingen. Op deze manier wordt het i.p.v. een verplichting vanuit DNB, een handige tool die meerwaarde en inzichten biedt voor het bestuur

DNB maakt toezicht iets minder streng, maar strijd gaat door Bitonic heeft de eerste slag tegen toezichthouder DNB gewonnen. Het bedrijf mag een streep zetten door de omstreden walletverificatie-eis die in de registratieprocedure was opgelegd DNB heeft na onderzoek onder banken in Caribisch Nederland (de BES) vastgesteld dat er verbeteringen nodig zijn in de manier waarop de banken haar integriteitrisico's in beeld krijgen. Risico's zoals witwassen en corruptie worden nog onvoldoende in kaart gebracht en gerichte maatregelen ter voorkoming blijven daarmee achter. DNB geeft in haar BES-toezicht dan ook prioriteit aan de.

SBA NFR P uitvraag - DN

Digitaal Loket Toezicht - DN

 1. gen. Dit toezicht bestaat uit twee pijlers: prudentieel toezicht en integriteitstoezicht
 2. gen, maar dan zogeheten prudentieel toezicht. Dit komt erop neer dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, en toezicht houdt op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel
 3. Frank Vogel van vermogensbeheerder GSFS daagt de directeur toezicht pensioenen van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdagochtend in kort geding voor de rechter

Toezicht AFM & DNB. ROI asset management is een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen sinds 2007. Beheerder ROI asset management is geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten toezicht van de afgelopen jaren naar aanleiding van de Visie DNB toezicht 2010-2014 en het Plan van Aanpak Cultuurverandering DNB. De lessen uit de crisis voor ons toezicht zoals daarin verwoord gelden nog steeds. Deze visie neemt de ervaringen mee die sindsdien zijn opgedaan, en probeert te leren van zaken die wij lieve DNB ziet erop toe dat financiële instellingen hun verplichtingen nakomen en beschermt de belangen van de klanten van de instellingen (micro-prudentieel toezicht). DNB houdt daarnaast het gehele financiële systeem in de gaten (macro-prudentieel toezicht), omdat een probleem bij één instelling zou kunnen overslaan naar andere instellingen

DNB heeft op de website de publicatie PUO-gericht toezicht geplaatst. In het PUO-gerichte toezicht staat niet het fonds, maar de pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) centraal. Dat neemt niet weg dat het fonds altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitbestede kernactiviteiten De AFM en DNB hebben op het gebied van de volgende onderwerpen afspraken gemaakt over het gezamenlijke toezicht. Handhaving . Bij het voornemen tot opleggen van een formele maatregel vindt overleg plaats tussen beide toezichthouders. Bij zware maatregelen vragen de AFM en DNB elkaar om een zienswijze

Openbaar register - De Nederlandsche Ban

 1. Else Bos treedt in juli 2018 toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) als directeur toezicht. Bos volgt huidig voorzitter toezicht Jan Sijbrand op
 2. Bedrijven die geld wisselen in cryptomunten of zogeheten wallets aanbieden staan vanaf begin volgend jaar onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zonder vergunning mogen ze hun diensten.
 3. Aanbieders crypto's vanaf nu onder toezicht DNB. Met ingang van vandaag gelden er strengere regels voor bedrijven die cryptomunten aanbieden. Dat is in het kader van de strijd tegen witwassen.
 4. DNB is daarom vijf jaar geleden gestart met het toezicht op gedrag en cultuur. Inmiddels is er binnen de toezichtorganisatie een gespecialiseerd expertisecentrum, met experts vanuit verschillende achtergronden, zoals psychologen, veranderkundigen en governance-experts
 5. Naast extern toezicht door DNB en de AFM is op leden van het Verbond zelfregulering van toepassing. Het Verbond agendeert thema's op het gebied van toezicht, biedt het leden een platform voor discussie, deelt het good practices en vertegenwoordigt het de sector in het publieke debat

Velkommen til DNB - Fra A til Å - DN

D&B Risk Analytics - dnb

De Nederlandsche Bank treedt in 2014 strenger op als rapportages van banken niet goed genoeg zijn. 'Beter toezicht door betere rapportages' is een gemeenschappelijk belang van DNB en banken, aldus de brochure Thema's DNB toezicht 2014. Bij ernstige overtredingen zal DNB in 2014 boetes en lasten onder dwangsom opleggen. Ook wil de toezichthouder de 'interactie me Toezicht trustkantoren. De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wfm BES belast met integriteittoezicht op en vergunningverlening aan trustkantoren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gezamenlijk Caribisch Nederland (CN) of ook wel BES genoemd. De wetgever wil met de Wfm BES de integriteit van het financiële stelsel bevorderen door. Toezicht pensioenfondsen. Op grond van de Pw BES heeft de Nederlandsche Bank (DNB) tot taak prudentieel toezicht (waaronder toezicht op integriteit) en materieel toezicht op pensioenfondsen in Caribisch Nederland (CN) uit te oefenen. Een pensioenfonds moet bij zijn oprichting en bij de uitvoering van pensioenregelingen aan verschillende.

DNB heeft een zelfstandige taak voor wat betreft een integere financiële sector in Caribisch Nederland en dient derhalve zelf een oordeel te vormen over de betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers van de in Caribisch Nederland gevestigde financiële ondernemingen, naast een eventueel oordeel van de toezichthouder in het land waar de financiële onderneming haar zetel heeft Rapportages - Rapportages. Colleges financieel toezicht. De Colleges financieel toezicht zijn gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel van alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden: het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding De toezichthouder erkent hierin de visie van Bitonic dat de eis onrechtmatig is en nooit gesteld had mogen worden tijdens de registratie: Na heroverweging komt DNB tot het oordeel dat deze door DNB gegeven invulling van artikel 2, tweede lid, RtSw onvoldoende recht doet aan de ruimte die een instelling heeft om deze norm risicogeoriënteerd in te vullen

ib.dnb.lt - Lumino

Colleges financieel toezicht - All downloads. Previous. Next. Colleges financieel toezicht. De Colleges financieel toezicht zijn gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel van alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden: het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding DNB is inmiddels al begonnen om PUO-gericht toezicht te verankeren in het toezichtraamwerk. In het PUO-gerichte toezicht staat niet het fonds, maar de PUO centraal. Daarbij benadrukt de toezichthouder dat PUO-gericht toezicht niet betekent dat zij additioneel toezicht gaan houden op de PUO of dat pensioenfondsen niet meer worden betrokken bij de onderzoeken

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt Intensief toezicht is gericht op herstel van kwaliteit en op verbetering van de kwaliteit van vervolgopleidingen. Dit toezicht wordt op maat uitgevoerd en kan inhouden dat de RGS bijvoorbeeld extra rapportages vraagt of een visitatie uitvoert. Intensief toezicht kan ertoe leiden dat de erkenning van een opleidingsinstituut of -instelling wordt. De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale bank van Nederland.De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV.. Tot Nederland in 1999 toetrad tot de Economische en Monetaire Unie stelde De Nederlandsche Bank de rentetarieven in Nederland vast

Voor bepaalde instellingen die onder toezicht staan van DNB gelden er aanvullende verplichtingen op grond van de Sanctiewet 1977 en onderliggende regelgeving, zoals de Regeling toezicht Sanctiewet 1977. Door de Implementatiewet AMLD5 vallen ook eerdergenoemde cryptodienstverleners onder het toezicht van DNB voor de naleving van de Sanctiewet 1977 Download. 20201120 Halfjaarrapportage januari - juni 2020 College Aruba financieel toezicht. Download. 20201208 Advies op basis van artikel 11 lid 2 LAft op de vastgestelde begrotingswijziging 2020 Aruba. Download. 20201201 Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2020 Aruba. Download. 20201120 Advies bij de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018.

Toezichtthema's 2013. Eind januari zag de publicatie Thema's DNB Toezicht 2013 het licht. Hierin staan de onderwerpen die DNB dit jaar extra aandacht geeft. Hendrik Jan Boehlé, afdelingshoofd Middelgrote en kleine verzekeraars, en Erwin Bramer, afdelingshoofd Actuariaat en risicobeheer, lichten vier thema's toe die van belang zijn voor verzekeraars Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen 12 Controleverklaringen en overige rapportages ten behoeve van banken. 10. In overeenstemming met de Q&A referentie 02082 uit DNB Open Boek Toezicht en gezien het feit dat DNB de enige externe gebruiker is van onze verklaring bij de staten hebben wij geen werkzaamheden verricht op deze andere staten in de kwantitatieve jaarrapportage en. Toezichthouder WMO (24 uur per week) Sinds 2015 worden de voorzieningen in het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gefinancierd door gemeenten. Diezelfde wet bepaalt dat gemeenten een toezichthouder aanwijzen Diezelfde wet bepaalt dat gemeenten een toezichthouder aanwijzen. Een deel van de gemeenten van Hollands Midden heeft het toezicht op de kwaliteit van de WMO voorzieningen bij de GGD belegd. Uitvoeren van calamiteitentoezicht, signaalgestuurd toezicht en regulier kwaliteitstoezicht bij WMO aanbieders in de regio

Visie DNB toezicht 2014 - 2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse fi nanciële sector 8 2.1 Banken 8 2.2 Verzekeraars 10 2.3 Pensioenfondsen 12 2.4 Overige instellingen 1 AFM en DNB verruimen toegang markt met 'Maatwerk voor Innovatie' 21 december 2016 Nieuws. Reinier Pollmann: Evenwichtskunst in het vinden van de ideale rol als toezichthouder. 3 november 2016 Blog. Olaf Sleijpen: Leren van bunq. 28 september 2016 Blog. AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie. 9 juni 2016. DNB gaat graag het gesprek aan met deze bedrijven over dit toezicht en verzoekt hen zich te vast te melden. Ook DNB bereidt zich voor. Aan de hand van deze meldingen kan de toezichthouder deze bedrijven naar eigen zeggen gemakkelijker bereiken en zal een inventarisatie worden gedaan van de omvang van de groep partijen die hiermee onder toezicht komen te staan De Nederlandsche Bank (DNB) opent mogelijk een vervolgonderzoek naar het integriteitsbeleid van de trustsector. De toezichthouder schrijft maandag dat deze financiële dienstverleners risico. Dit om het toezicht efficiënter in te richten en zo te voorkomen dat zij dubbel werk doet en onnodige kosten moeten maken. In 2019 en 2020 heeft DNB een pilot bij een aantal PUO's uitgevoerd naar de beste manier waarop het PUO-gerichte toezicht kan worden ingevuld. De conclusies uit deze pilot zijn gepubliceerd

DNB gaat mogelijk meer data uitvragen - ToezichTTafe

Online wisselkantoor Crypto2Cash, dat digitale munten als bitcoin omzet in euro's, vertrekt uit Nederland en gaat naar Estland Toezicht Rechter bekritiseert cryptobeleid DNB. Rutger Betlem 7 apr 13:15. Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail. Bewaar artikel in Mijn Nieuws. Registreer nu en lees: Rechter bekritiseert cryptobeleid DNB DNB's directeur toezicht, Frank Elderson, ontwijkt tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer kritische vragen over het verleden, maar noemt DNB zeer scherp

 1. DNB-president Klaas Knot roept al jaren op om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd.
 2. gen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet, met daarop gebaseerde lagere.
 3. De rekenkamer wilde in 2011 al onderzoeken of DNB goed toezicht houdt op de banken, maar de toezichthouder beriep zich op Europese geheimhoudingsregels en werd hierin gesteund door toenmalig.

Armand Schouten volgt per 1 augustus Petra Hielkema op als divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB Een ander groot pijnpunt voor de cryptobedrijven zijn de toezichttarieven van DNB. De toezichthouder heeft voor dit jaar 1,7 miljoen euro aan kosten begroot voor toezicht op cryptobedrijven Jan Sijbrand, nu werkzaam in het bestuur van bank NIBC, wordt de nieuwe directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB). Bronnen rond het kabinet bevestigen zijn aanstaande benoeming vrijdag Eerste cryptobedrijf goedgekeurd door DNB, toezicht moet witwassen tegengaan Voor het eerst heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een cryptobedrijf een vergunning verleend

Open Book Supervisio

Dit toezicht is bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme via virtuele munten tegen te gaan. Om zich bij DNB te kunnen registreren, moeten bedrijven onder andere aangeven waar hun. DNB: toezicht op antiwitwasaanpak moet Europees. Bankentoezicht Het toezicht op het antiwitwasbeleid van banken moet Europees geregeld worden, vindt De Nederlandsche Bank DNB verscherpt toezicht op handel in cryptomunten. Bedrijven die geld wisselen in cryptomunten of cryptowallets aanbieden staan vanaf begin volgend jaar onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden, die op voordracht van de Raad door het Verantwoordingsorgaan worden benoemd. Hiermee wijkt het bestuur af van de Code pensioenfondsen. Dit is voor het Bestuur echter de meest zuivere benoemingsprocedure. Het Bestuur benoemt zo niet zijn eigen toezichthouder De directeur toezicht pensioenen van De Nederlandsche Bank (DNB) verstrekte volgens vermogensbeheerder en voormalig Fortis-bankier Frank Vogel doelbewust munitie aan een wildvreemde, zodat zij.

Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. De toezichthouder opereert binnen het bestuursrecht (administratief recht), en valt doorgaans onder de uitvoerende macht, eventueel onder toezicht van het parlement.Traditioneel gaat het om een zuivere overheidsinstelling, maar de. Bekijk het profiel van Tonny Triezenberg op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Tonny heeft 17 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Tonny en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt na berichtgeving door de NOS dat het totaalbedrag van leningen waarbij sprake is van wanbetaling met 7 miljard euro is gestegen ten opzichte.

Banken en andere financiële instellingen kunnen meer doen om bijvoorbeeld fraude, witwassen en corruptie aan te pakken. Dat zei De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. De toezichthouder denkt onder. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat daar toezicht op houden. Belanghebbende partijen mogen nog reageren op het wetsvoorstel. Daarin zijn meer maatregelen opgenomen die witwasrisico's moeten indammen Bitcoinaanbieder Bitonic vs. toezichthouder DNB: de rechtszaak over 'te strenge' cryptoregels dient dinsdag ANP. 23-3-2021. Meisje aangereden door auto in Zeeland

Rapportages Aan De Toezichthouder - Inadmin RiskC

Cryptocast Rechtszaak Bitonic tegen DNB: ook toezichthouder moet mensenrechten respecteren. BNR Webredactie donderdag 28 januari 2021, 16:01 Update: vrijdag 29 januari 2021, 20:4 Lakeman wil toezicht DNB op bedrijf Scheringa. 09 september 2011 13:17 09-09-11 13:17 Laatste update: 09 september 2011 13:30 Update: 09-09-11 13:30 Toezicht op afstand (bijlage bij 32648,nr.1) - V: 16 februari 2011, 32648 BLG100091 Toezichtarrangement met de toezichthouders op de financiële markten (bijlage bij 32648,nr.1) - V: 16 februari 2011, 32648 BLG100092 Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB (bijlage bij 32648,nr.1) -

DNB bezorgd over toezicht banken op witwassen en financiering terrorisme. 01 september 2016 09:47 01-09-16 09:47. Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen. Het enkele feit dat een aanbieder de crypto's uitgeeft met vastgoed als onderliggende waarde, is onvoldoende om aan te nemen dat deze activiteit buiten toezicht valt. De AFM benadrukt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van aanbieders om te onderzoeken welke regels uit de Wft van toepassing kunnen zijn voordat zij hun dienstverlening starten Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar rapportages van de dagelijkse besturen en colleges. Met interbestuurlijk toezicht draagt de provincie bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de mensen op kunnen vertrouwen Toezichthouder: DNB; Categorie . Code . Eenmalige toezichthandeling . Tarief . Onderdeel Wft.D1: aanvraag vergunning. Wft.D1.02. De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. € 6 800. DNB publiceert update op 'Visie op Toezicht 2018-2020' 'Visie op Toezicht 2021-2024' is een update van een rapport uit 2018. Daarin had De Nederlandsche Bank drie speerpunten vastgelegd voor het toezicht. Deze drie speerpunten zijn: inspelen op technologische vernieuwing, sturen op duurzaamheid en toekomstgerichtheid

Roundtable DNB iForum, 22 maart 2021 - Verzekeraar

financieel toezicht Personen met PI in het bereik van: € 0 tot en met € 0,2 miljoen € 533 >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen € 1.163 >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen € 1.894 >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen € 2.584 >€ 5 miljoen € 3.316 Banken en clearinginstellin-gen Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV) A. ALGEMEEN. 1. AANBIEDING VAN HET JAARVERSLAG EN VERZOEK TOT DECHARGEVERLENING VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN AAN DE VOORZITTERS VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER VAN DE STATEN-GENE

Toezicht DNB: werk aan de winkel voor risk management en

De Nederlandsche Bank (DNB) wil gaan experimenteren met het aanbieden van digitale betaalrekeningen aan consumenten. Nu is dat nog uitsluitend mogelijk bij commerciële banken. De ontwikkeling kan gezien als een stimulans voor het vertrouwen in het bestaande geldstelsel, maar ook om een bijdrage te leveren aan de discussie rond cryptogeld DNB: 1 op 5 Nederlanders verwacht over vijf jaar niet meer contant te betalen Dat stelt De Nederlandsche Bank op basis van onderzoek onder duizend Nederlanders. Meer dan driekwart van de Nederlanders denkt over vijf jaar nog gewoon met contant geld te betalen, schrijft de Nederlansche Bank , al verwacht 42 procent wel dat zij minder met cash betaalt dan nu (-) Remove Gemeente filter Gemeente (-) Remove ilionx filter ilionx (-) Remove Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent filter Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent (-) Remove Publiceren van evenementen filter Publiceren van evenementen (-) Remove Beheren van managementinformatie filter Beheren van managementinformati

AFM en DNB are consulting on the Regulation on Sound

A. ALGEMEEN. 1. AANBIEDING VAN HET JAARVERSLAG EN VERZOEK TOT DECHARGEVERLENING. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Financiën aa 12 Controleverklaringen en overige rapportages ten behoeve van banken 154. 12.2 Controleverklaring enquête loonsom Nederlandse Vereniging van Banken 155. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit

European Market Infrastructure Regulation (EMIR

(-) Remove Ondersteuning filter Ondersteuning (-) Remove CMIS 1.1 filter CMIS 1.1 (-) Remove Integreren van gegevens filter Integreren van gegevens (-) Remove Beheren van documenten filter Beheren van documente (-) Remove Sturing filter Sturing (-) Remove Ketenpartners filter Ketenpartners (-) Remove Generiek filter Generiek (-) Remove Beheren van managementinformatie filter Beheren van managementinformati (-) Remove Ondersteuning filter Ondersteuning (-) Remove Inwoners en ondernemers filter Inwoners en ondernemers (-) Remove Gemeente filter Gemeente (-) Remove PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en) filter PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en) (-) Remove Verwerven en transformeren van data filter Verwerven en transformeren van dat

 • How to buy and store Bitcoin.
 • DoD Strategic Language List 2021.
 • Disposable nicotine free vape Australia.
 • Usd jpy price prediction.
 • Mateschitz Villa Nonntal.
 • ESvD appen.
 • Rustico mieten Tessin.
 • CJIB betalingsregeling vervallen.
 • Vandra med hund Grövelsjön.
 • Crypto art explained Reddit.
 • Ericsson AIR 3227.
 • Crypto.com card taxes.
 • Polkadot niet op Bitvavo.
 • Anycoindirect Deutschland.
 • DHL go green Tracking.
 • Finanskrisen 2008 monetarism.
 • Prime brokerage cryptocurrency.
 • Crypto GPU miner.
 • SBB kantoor Beveren.
 • Organizing pneumonia Radiology.
 • CI Fund codes.
 • Fidelity International careers India.
 • Bitex hub review.
 • SUSHI Crypto price in India.
 • Svensk krypto mäklare.
 • How much is the US dollar worth in China.
 • Bitcoin cli getbalance.
 • Granne parkerar för nära.
 • Ottoversand Garderobenschrank.
 • Office.success factory.
 • Дом Периньон купить минск.
 • T Mobile telefoons vergelijken.
 • Vikariebanken Norrköping logga in.
 • Kelp GUI.
 • EORI nummer privatperson.
 • Microsoft Teams job interview.
 • Altcoin predictions 2021 Reddit.
 • Circa Las Vegas cost to build.
 • Krokodil spel.
 • Trading coaches NBA.
 • What can i buy with Bitcoin in Canada.